Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Resto Renata Pudełko z siedzibą w Poznaniu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem realizacji zamówionej usługi.
 3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, niepodania danych osobowych uniemożliwi realizację zamówionej usługi.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla danego kontraktu – w tym przypadku wyłącznie przez okres do dnia zakończenia świadczenia usługi.
 5. Dane nie będą wykorzystane w procesie profilowania ani przekazywane do innych państw.
 6. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  • prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.